Praktický lékař - Vintířov

MUDr. Jiří Štefan

MUDr. Lidia Frolová

Iva Králová – sestra

Iva Králová Vystudovala SZŠ v Karlových Varech obor dětská sestra.
Pracovala v MŠ, v diabetologické ordinaci, pečovatelské službě a v ordinacích praktických lékařů. Od roku 2008 pracuje v ordinaci Praktického lékaře ve Vintířově.
Ve volném čase se věnuje hlavně rodině.

 
Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.
Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství. Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM:

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče - provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE:

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Ordinační hodiny

Pondělí: 13:30 - 18:30
Úterý: 07:30 - 14:00
Středa: 07:30 - 14:00
Čtvrtek: 13:00 - 18:30
Pátek: 07:30 - 14:00

Provozní doba

Pondělí: 13:00 - 19:30
Úterý: 06:00 - 15:00
Středa: 06:00 - 15:00
Čtvrtek: 13:00 - 19:30
Pátek: 06:00 - 14:00

Adresa

Vintířov 169, 357 44 Vintířov (Zdravotní středisko)

Telefon

603 882 656

Email

vintirov@nemosambulance.cz

Mapa


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2019 NEMOS NET