Praktický lékař - Vintířov

MUDr. Jiří Štefan, MBA

MUDr. Aleš Binter

MUDr. Michaela Půhoná

Iva Králová – sestra

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.
Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství. Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM:

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče - provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE:

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Ordinační hodiny

pondělí        13:00 18:30
úterý 6:00 13:00
středa 6:00 13:00
čtvrtek 13:00 18:30
pátek 7:00 12:00

Provozní doba

pondělí        13:00 19:30
úterý 6:00 15:00
středa 6:00 15:00
čtvrtek 13:00 19:30
pátek 6:00 14:00

Kontakty

Adresa

Vintířov 213, 357 44 Vintířov (areál SUAS)

Telefon

+420 352 463 097, 352 466 220

Email

vintirov@nemosambulance.cz

MapaNahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2017 NEMOS NET