Praktický lékař - Ostrov, ul. Lidická

MUDr. Katarina Jandourková - lékař

Po ukončení studia všeobecného lékařství LF v Košicích pracovala od roku 2007 na interním oddělení Nemocnice Ostrov a od roku 2008 na interním oddělení Nemocnice Karlovy Vary. Zde získala potřebnou praxi a znalosti pro získání Interního kmenu. Kromě běžné interní praxe se též hlouběji zajímala o problematiku diabetu a této problematice se věnovala v Krajském diabetologickém centru. Následně se začala připravovat na práci praktického lékaře. Po získání atestace VPL nastoupila do ordinace praktického lékaře společnosti NEMOS AMBULANCE s.r.o.
Motto: „Doufám, že zkušenosti z diabetologie i interny zúročím v péči o své pacienty“.

 

Marie Bílková - sestra

Studium na Střední zdravotnické škole v Karlových Varech ukončené maturitou – obor všeobecná zdravotní sestra. Praxe na chirurgickém oddělení a chirurgických sálech. Dlouhodobá praxe v lázních. Ordinace praktického lékaře pro NEMOS AMBULANCE od roku 2010.
Zájmy: cyklistika, lyže (sjezd i běžky), turistika, příroda.

MUDr. Poljančuková

Po ukončení studia na Lékařské fakultě Užhorodské Národní Univerzity v r. 2012 úspěšně absolvovala nostrifikaci diplomu na 1 LF Univerzity Karlovy v Praze v oboru všeobecné lékařství. V r. 2013 nastoupila do společnosti NEMOS AMBULANCE s.r.o. na pozici všeobecného praktického lékaře v Karlových Varech. Následně, v rámci odborné stáže, vykonávala pozici sekundárního lékaře na interním a JIP oddělení Nemocnice Sokolov. Souběžně s tím, v rámci vývoje osobních a profesionálních schopností, vykonávala funkci vedoucí lékařky balneologického oddělení v jednom z největších Lázeňských hotelů v Karlových Varech. Od roku 2015 vykonává funkci praktického lékaře v ambulanci v Ostrově a funkci zdravotního lékaře pro Nemocnici Ostrov, Léčebné Lázně Jáchymov a.s a jiné. Je členem České lékařské komory, Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP a také jako jediná členka EACCME karlovarského kraje.
Motto: „Život je ustavičný vývoj – společenský, politický, duchovní, ať na jakékoli úrovni. K tomu, aby se lidé vyvíjeli, je třeba, aby se měnili.“

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče - provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Ordinační hodiny

Pondělí: 07:00 - 12:00
Úterý: 07:00 - 12:00
Středa: 07:00 - 12:00
Čtvrtek: 13:00 - 18:00
Pátek: 07:00 - 12:00

Adresa

Lidická 1407, 363 01 Ostrov

Telefon

353 821 282

Email

lidicka@nemosambulance.cz
jandourkova@nemosmabulance.cz

Mapa


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2018 NEMOS NET