Praktický lékař - Nejdek

MUDr. Milena Skuhravá

MUDr. Milena Skuhravá Po ukončení studia na Gymnáziu v Ostrově se rozhodla pro studium na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudovala obor všeobecné lékařství.
Poté nastoupila na interní oddělení Nemocnice Ostrov, kde pracovala jako sekundární lékař. V roce 2013 dokončila kmen všeobecné praktické lékařství.
Z pracovních zkušeností můžeme zmínit praxe v Nemocnici Ostrov, Sokolov nebo v Karlovarské krajské nemocnici. Nadále slouží na interním oddělení Nemocnice Ostrov. Účastní se řady vzdělávacích stáží a kurzů. Je členem České lékařské komory, Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů ČR.
V roce 2012 přijala nabídku pro NEMOS AMBULANCE.
V březnu 2013 dokončila kmen všeobecné praktické lékařství, v prosinci 2014 pak získala atestaci v oboru VPL a kmen z vnitřního lékařství.
Motto: „Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“

Marie Brozová - všeobecná sestra

Po maturitě na SZŠ Karlovy Vary nastoupila jako dětská sestra na kojenecké odd., v nemocnici Karlovy Vary. Po přestěhování do Nejdku se věnovala péči o dlouhodobě nemocné v léčebně v Nejdku a vystudovala pomaturitní specializaci, obor Péče o dospělé v Brně. V zařízení pracovala 25 let jako sestra, staniční sestra a deset let jako vrchní sestra. Náročná práce a touha vrátit se k dětem způsobila, že v roce 2010 požádala opět o práci v nemocnici v Karlových Varech, na dětském odd. Po čase vypomohla zaměstnavateli opět s péčí o dospělé na interně, a poté pracovala čtyři roky na endoskopii. Pak přišla nabídka z NEMOS AMBULANCE. Po krátké úvaze tuto práci přijala a vrátila se opět do Nejdku.
…Nelze pomoci jen těm, co si to zaslouží, je potřeba pomoci i těm, co to potřebují…

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče - provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Ordinační hodiny

Pondělí: 13:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 09:00 (pouze pro objednané)
09:00 - 14:00
14:00 - 15:00 (pouze pro objednané)
Pátek: 08:00 - 14:00
14:00 - 15:00 (pouze pro objednané)

Kontakty

Adresa

Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek

Telefon

+420 353 316 265

Email

nejdek@nemosambulance.cz

Mapa:


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2018 NEMOS NET