Praktický lékař - Nejdek

MUDr. Soňa Švejstilová

MUDr. Ivan Kundrát

MUDr. Barbora Majkusová

Bc. Veronika Šťastná - sestra

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče - provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Ordinační hodiny

Pondělí: 7:30 - 14:30
07:30 - 08:00 - odběry
08:00 - 10:00 - akutní pacienti
10:00 - 14:30 - pouze objednaní
Úterý: 8:00 - 16:00
08:00 - 10:00 - akutní pacienti
10:00 - 12:00 - pouze objednaní
13:00 - 16:00 - pouze objednaní
Středa: 7:30 - 14:30
07:30 - 08:00 - odběry
08:00 - 10:00 - akutní pacienti
10:00 - 14:30 - pouze objednaní
Pátek: 8:00 - 13:00 - pouze objednaní

Přítomnost zdravotní sestry:
Čtvtek: 08:00 - 12:00 (administrativa)

Provozní doba se neshoduje s ordinační dobou.

Kontakty

Adresa

Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek (areál Witte Nejdek)

Telefon

353 316 265

Email

nejdek@ambulancephcz.cz

Mapa:


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2021 NEMOS NET