Praktický lékař - Nejdek

MUDr. Michaela Půhoná

Po ukončení studia na 1. lékařské fakultě UK v roce 2005 působila 4 roky v Karlovarské krajské nemocnici na infekčním a interním oddělení. Během této doby dokončila interní kmen. Od roku 2009 působila jako praktický lékař v Karlových Varech a Chebu. Roku 2013 složila atestační zkoušku v oboru VPL. Pro společnost NEMOS AMBULANCE pracuje od roku 2017.

MUDr. Michal Rychlovský

Po ukončení studia na lékařské fakultě UK pracoval 11 let na interně karlovarské nemocnice jako vedoucí lékař II. oddělení. Od roku 2014 je praktickým lékařem NEMOS AMBULANCE.

 

Marie Brozová - všeobecná sestra

Po maturitě na SZŠ Karlovy Vary nastoupila jako dětská sestra na kojenecké odd., v nemocnici Karlovy Vary. Po přestěhování do Nejdku se věnovala péči o dlouhodobě nemocné v léčebně v Nejdku a vystudovala pomaturitní specializaci, obor Péče o dospělé v Brně. V zařízení pracovala 25 let jako sestra, staniční sestra a deset let jako vrchní sestra. Náročná práce a touha vrátit se k dětem způsobila, že v roce 2010 požádala opět o práci v nemocnici v Karlových Varech, na dětském odd. Po čase vypomohla zaměstnavateli opět s péčí o dospělé na interně, a poté pracovala čtyři roky na endoskopii. Pak přišla nabídka z NEMOS AMBULANCE. Po krátké úvaze tuto práci přijala a vrátila se opět do Nejdku.
…Nelze pomoci jen těm, co si to zaslouží, je potřeba pomoci i těm, co to potřebují…

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče - provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Ordinační hodiny

Pondělí: 07:00 - 13:00
Středa: 07:00 - 08:00 (odběry, výpisy ZD)
08:00 - 13:00
13:00 - 14:00 (pouze objednaní)
Čtvrtek: 07:00 - 08:00 (odběry, výpisy ZD)
08:00 - 13:00
13:00 - 15:00 (pouze objednaní)

Přítomnost zdravotní sestry

Úterý: 09:00 - 16:00 (ZPP Witte Nejdek)
Pátek: 07:00 - 14:00 (ZPP Witte Nejdek)

Kontakty

Adresa

Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek

Telefon

+420 359 016 265

Email

nejdek@nemosambulance.cz

Mapa:


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2018 NEMOS NET