Centrum praktického lékařství NEMOS - K. Vary, Železniční 887/1

MUDr. Jan Draský - lékař

Zahájil lékařskou kariéru po ukončení studií na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2006 na interním oddělení krajské nemocnice, kde praktikoval tři roky. Odtud přestoupil na obvod, na němž setrval další tři roky a složil atestační zkoušku

Vzhledem k zájmu o onkologii a paliativní medicínu se již od roku 2008 angažoval v LDN Nejdek, kde v roce 2010 spoluzakládal hospicové oddělení, které následující tři roky vedl souběžně s prací na obvodě a později zde pracoval na plný pracovní úvazek jako vedoucí lékař. Během této doby absolvoval i specializační kurzy paliativní medicíny garantované Ministerstvem zdravotnictví. 

Od června 2013 spolupracuje s NEMOS AMBULANCÍ jako obvodní lékař a lektor rezidentů.

MUDr. Michal Rychlovský

Po ukončení studia na lékařské fakultě UK pracoval 11 let na interně karlovarské nemocnice jako vedoucí lékař II. oddělení. 
Od roku 2014 je praktickým lékařem NEMOS AMBULANCE.


 

Romana Kubalová - administrativní pracovnice

Po dokončení maturitního studia – podnikání v oboru obchodu a služeb, jsem zahájila pracovní činnost, založením vlastní firmy, kterou vedla až do doby, než jsem započala radostnou dráhu mateřství.

V ambulanci NEMOS zastává pozici administrativní pracovnice, která jí naplňuje a dokáže při ní uplatnit přirozenou komunikativnost, schopnost řešení všech situací, pečlivost.

Motto:  „S chutí do toho a půl je hotovo.“

Šárka Kosíková - sestra

Vystudovala střední zdravotnickou školu a následně po ukončení studia nastoupila do Karlovarské nemocnice na oddělení ARO. Po mateřské dovolené začala pracovat u domácí péče do roku 2014.

V březnu 2015 nastoupila do NEMOS ambulance a před tím pracovala jako sestra v lázních.

MUDr. Pavel Hranička

Narodil jsem se v Karlových Varech v roce 1972.

Základní školu jsem vychodil v Karlových Varech na ZŠ Dukelských hrdinů.
Poté jsem  absolvoval gymnázium v Ostrově.
Po sametové revoluci jsem se hlavně díky zrušení povinné maturity z ruštiny a matematiky, dostal na medicínu, kterou jsem  vystudoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v letech 1990-1996.
Poté jsem začal pracovat na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice v Karlových Varech, kde jsem působil (poslední roky v částečném úvazku) donedávna. 
V roce 1999 jsem složil atestaci v oboru, v roce 2004 jsem obdržel specializovanou způsobilost v oboru a licenci České lékařské komory
k výkonu samostatné činnosti.

Od roku 2001 s různými přestávkami se účastním služeb karlovarské záchranky a Nemocnice Ostrov.

V letech 2002-2004 jsem turnusově pracoval v západním Kazachstánu pro západní těžařské firmy jako praktický lékař, záchranář a anesteziolog v jednom.
Od 2008 jsem působil i jako privátní anesteziolog na klinikách estetické a plastické  chirurgie a v IVF centrech.
 

Od února 2016 pozice praktického lékaře společnosti NEMOS AMBULANCE.
 

Mimo práci se nyní nejvíce věnuji rodině, rád cestuji, zejména po České Republice, zajímá mě historie, rád čtu, a ač na to nevypadám, rád jezdím na kole, lyžích a snowboardu.
 

DiS. Šárka Hraničková


Narozena v Šumperku v roce 1979, zde  jsem vychodila základní školu. Poté jsem vystudovala šumperskou Střední zdravotnickou školu a absolvovala nástavbové studium v oboru intensivní medicína na Vyšší odborné zdravotnické škole v Kladně, titul Dis. V roce 2001 jsem nastoupila do karlovarské nemocnice jako sestra na lůžkovou část anesteziologicko-resuscitačního oddělení, kde jsem pracovala až do nástupu na mateřskou dovolenou v roce 2011.


Od února 2016 sestra v praxi praktického lékaře v NEMOS AMULANCI.

Mými koníčky jsou cyklistika, lyže sjezdové i běžecké, plavání, četba, zahrada, v poslední době ale především mé dvě malé dcerky.

 

Nabízíme

Naše akreditované pracoviště vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s Okresní správou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče - provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod. 

Ordinační hodiny - MUDr. Jan Draský

pondělí        8:00 - 12:00 12:00 - 13:00
pro objednané
úterý 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00
pro objednané
středa 10:00 - 12:00
pro objednané
13:00 - 17:00
----------------------
17:00 - 18:00
pro objednané
čtvrtek 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00
pro objednané
pátek 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00
pro objednané

Ordinační hodiny - MUDr. Michal Rychlovský

pondělí        8:00 - 12:00 12:00 - 13:00
pro objednané
úterý 8:00 - 14:00 14:00 - 15:00
pro objednané
středa 10:00 - 12:00
pro objednané
13:00 - 17:00
----------------------
17:00 - 18:00
pro objednané
čtvrtek 8:00 - 14:00 14:00 - 15:00
pro objednané
pátek 8:00 - 12:00 12:00 - 13:00
pro objednané

Kontakty

Adresa

Železniční 887/1, K. Vary

Telefon

tel:       +420 359 807 142
mobil:   +420 734 439 999

Email

cpl@nemosambulance.cz
drasky@nemosambulance.cz
rychlovsky@nemosambulance.cz

MapaNahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2017 NEMOS NET