Centrum praktického lékařství NEMOS - K. Vary, Železniční 887/1

V případě, že potřebujete vystavit e-recept, pište na email cpl@ambulancephcz.cz v tomto tvaru: příjmení, rodné číslo, pojišťovna, přesný název léku, kontaktní telefon.


MUDr. Vanda Maňasová
MUDr. Pavel Hranička

Narodil jsem se v Karlových Varech v roce 1972. Základní školu jsem vychodil v Karlových Varech na ZŠ Dukelských hrdinů. Poté jsem absolvoval gymnázium v Ostrově.

Po sametové revoluci jsem se hlavně díky zrušení povinné maturity z ruštiny a matematiky, dostal na medicínu, kterou jsem vystudoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v letech 1990-1996.

Poté jsem začal pracovat na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice v Karlových Varech, kde jsem působil (poslední roky v částečném úvazku) donedávna.

V roce 1999 jsem složil atestaci v oboru, v roce 2004 jsem obdržel specializovanou způsobilost v oboru a licenci České lékařské komory k výkonu samostatné činnosti.

Od roku 2001 s různými přestávkami se účastním služeb karlovarské záchranky a Nemocnice Ostrov.

V letech 2002-2004 jsem turnusově pracoval v západním Kazachstánu pro západní těžařské firmy jako praktický lékař, záchranář a anesteziolog v jednom.
Od 2008 jsem působil i jako privátní anesteziolog na klinikách estetické a plastické chirurgie a v IVF centrech.

Od února 2016 pozice praktického lékaře společnosti NEMOS AMBULANCE.

Mimo práci se nyní nejvíce věnuji rodině, rád cestuji, zejména po České Republice, zajímá mě historie, rád čtu, a ač na to nevypadám, rád jezdím na kole, lyžích a snowboardu.

MUDr. Zuzana Uhrinová

Narozena v Banské Bystrici, kde vystudovala Gymnázium Josefa Gregora Tajovského. Studium medicíny absolvovala na Jesseniove lékařské fakultě UK v Martine. Od roku 2011 pracuje jako internista, lékař LSPP, ER triage lékař v Karlových Varech.

MUDr. Jana Poláková Kellnerová

Šárka Kosíková - sestra

Vystudovala střední zdravotnickou školu a následně po ukončení studia nastoupila do Karlovarské nemocnice na oddělení ARO. Po mateřské dovolené začala pracovat u domácí péče do roku 2014.

V březnu 2015 nastoupila do NEMOS ambulance a před tím pracovala jako sestra v lázních.

DiS. Šárka Hraničková

Narozena v Šumperku v roce 1979, zde jsem vychodila základní školu. Poté jsem vystudovala šumperskou Střední zdravotnickou školu a absolvovala nástavbové studium v oboru intensivní medicína na Vyšší odborné zdravotnické škole v Kladně, titul Dis. V roce 2001 jsem nastoupila do karlovarské nemocnice jako sestra na lůžkovou část anesteziologicko-resuscitačního oddělení, kde jsem pracovala až do nástupu na mateřskou dovolenou v roce 2011.

Od února 2016 sestra v praxi praktického lékaře v NEMOS AMULANCI.

Mými koníčky jsou cyklistika, lyže sjezdové i běžecké, plavání, četba, zahrada, v poslední době ale především mé dvě malé dcerky.

Lenka Malíková - manažer provozu

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Karlových Varech a následně nastoupila na interní oddělení KKN a.s. Od roku 1998 pracovala na anesteziologicko-resuscitačním oddělení KKN a.s., kde při FN Plzeň absolvovala specializační studium ARIP-anestezie a resuscitace. V roce 2006 nastoupila jako anesteziologická sestra na kliniku plastické chirurgie Emotions s.r.o. Po mateřské dovolené pracovala v ambulanci bolesti KKN a.s.
Centrum praktického lékařství NEMOS - K. Vary, Železniční 887/1

Nabízíme

Naše akreditované a školicí pracoviště praktického lékařství tvoří základ komplexních zdravotních služeb společnosti Nemos ambulance s.r.o. Slouží jako místo prvního kontaktu pro zdravotní, ale i administrativní úkony, které se zdravím souvisejí.

Zde probíhá prvotní diagnostika i léčba patologických stavů. Odtud jsou naši pacienti v případě potřeby odesíláni na další specializovaná pracoviště NA, či do partnerských nemocnic v Ostrově a Sokolově, vyžaduje-li to jejich zdravotní stav.

Služby poskytované praktickými lékaři NA:

Krom výše uvedeného je prioritou našich lékařů dbát na zdravotní prevenci - tedy předcházet závažným onemocněním, nebo je odhalit co nejdříve tak, aby byla cílená léčba zahájena včas.

Preventivní prohlídky se řídí doporučeními VZP a odborných lékařských společností. Obsahují vždy komplexní tělesné vyšetření a příslušnou laboratorní diagnostiku, jejíž rozsah se individuálně přizpůsobuje každému pacientovi dle jeho stavu a případných rizik.

K diagnostice využíváme i přístrojové vybavení - EKG, analyzátor Coaguchek k okamžitému zjištění hladiny INR u pacientů léčených Warfarinem a CRP tester k průkazu bakteriálního původce infekčních onemocnění a tedy potřeby léčby antibiotiky.

Provádíme i všechna běžná očkování (chřipka, tetanus, pneumokok) a poskytujeme i očkování proti klíšťové encefalitidě, žloutence a po dohodě i všechny další vakcinace (například tyfus / vzteklina před odjezdem do exotických destinací).

Krom zdravotně preventivní péče tvoří podstatnou část činnosti našich praktických lékařů i administrativní stránka zdravotnictví - počínaje nejčastější administrací pracovních neschopností, přes vyřizování záležitostí týkajících se trvalých zdravotních omezení až invalidních důchodů s okresní správou sociálního zabezpečení, či kompletace návrhů na lázeňskou péči.

Samozřejmostí je poskytování vyšetření za účelem získání řidičského oprávnění, zbrojního průkazu, potravinářských průkazů a obecně všech občanských záležitostí vyžadujících lékařské potvrzení.

Poslední zásadní náplní práce praktického lékaře je provádění závodně preventivní péče. Našim pacientům jsou (v zákonem daných mezích) prohlídky prováděny ve stejném režimu jako výše zmíněná vyšetření, Nemos amb. však poskytuje i smluvní závodně preventivní péči pro firmy.

Ordinační hodiny - MUDr. Pavel Hranička

Pondělí: 08:00 - 12:00 12:00 - 13:00
pro objednané
Úterý: 08:00 - 12:00 12:00 - 15:00
pro objednané
Středa: 13:00 - 17:00 17:00 - 18:00
pro objednané
Čtvrtek: 08:00 - 12:00 12:00 - 15:00
pro objednané
Pátek: 08:00 - 12:00 12:00 - 13:00
pro objednané

Ordinační hodiny - MUDr. Vanda Maňasová

Pondělí: 08:00 - 12:00 12:00 - 13:00
pro objednané
Úterý: 08:00 - 12:00 12:00 - 15:00
pro objednané
Středa: 13:00 - 17:00 17:00 - 18:00
pro objednané
Čtvrtek: 08:00 - 12:00 12:00 - 15:00
pro objednané
Pátek: 08:00 - 13:00
pro objednané
 

Ordinační hodiny - MUDr. Zuzana Uhrinová

Pondělí: 08:00 - 12:00 12:00 - 13:00
pro objednané
Úterý: 08:00 - 12:00 12:00 - 15:00
pro objednané
Čtvrtek: 08:00 - 12:00 12:00 - 15:00
pro objednané

Ordinační hodiny - MUDr. Jana Poláková Kellnerová

Středa: 13:00 - 17:00 17:00 - 18:00
pro objednané
Pátek: 08:00 - 12:00 12:00 - 13:00
pro objednané

Kontakty

Adresa

Železniční 887/1, K. Vary

Telefon

tel:       359 807 142

mobil:   734 439 999

Email

cpl@ambulancephcz.cz

Mapa


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2021 NEMOS NET