Praktický lékař - K. Vary, ul. Vodárenská

MUDr. Milena Skuhravá - lékař

MUDr. Milena Skuhravá
Po ukončení studia na Gymnáziu v Ostrově se rozhodla pro studium na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudovala obor všeobecné lékařství.
Poté nastoupila na interní oddělení Nemocnice Ostrov, kde pracovala jako sekundární lékař. V roce 2013 dokončila kmen všeobecné praktické lékařství.
Z pracovních zkušeností můžeme zmínit praxe v Nemocnici Ostrov, Sokolov nebo v Karlovarské krajské nemocnici. Nadále slouží na interním oddělení Nemocnice Ostrov. Účastní se řady vzdělávacích stáží a kurzů. Je členem České lékařské komory, Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů ČR.
V roce 2012 přijala nabídku pro NEMOS AMBULANCE.
V březnu 2013 dokončila kmen všeobecné praktické lékařství, v prosinci 2014 pak získala atestaci v oboru VPL a kmen z vnitřního lékařství.
Motto: „Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“

Dana Zaprihačová - sestra

Dana Zaprihačová
Vystudovala Střední zdravotnickou školu a následně Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Karlových Varech. Již během vyššího studia pracovala pro NEMOS AMBULANCI jako zastupující sestra. Po ukončení Vyšší odborné zdravotnické školy začala pracovat na plný úvazek pro NEMOS AMBULANCI jako sestra u praktického lékaře pro dospělé. Později přijala nabídku jako vrchní sestra lázeňského hotelu, ale tato práce ji nenaplňovala natolik jako práce sestry u praktického lékaře, a proto, když se jí opět naskytla možnost pracovat pro NEMOS AMBULANCI, přijala tuto příležitost s velkou radostí.
Motto: „Srdce veselé občerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený vysušuje kosti.“

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče - provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Ordinační hodiny platné od 1.8. 2017

  odběry akutní pacienti pro objednané
Pondělí: -     13:00 - 15:30 15:30 - 18:00
Úterý: 06:30 - 07:30 07:30 - 10:00 10:00 - 12:45
Středa: 06:30 - 07:30 07:30 - 10:00 10:00 - 12:45
Čtvrtek: 06:30 - 07:30 07:30 - 10:00 10:00 - 12:45
Pátek: 06:30 - 07:30 07:30 - 10:00 10:00 - 12:45

Kontakty

Adresa

Vodárenská 10, 360 01 Karlovy Vary

Telefon

+420 353 563 292
+420 734 525 751

Email

vodarenska@nemosambulance.cz
skuhrava@nemosambulance.cz

Mapa:


Zvětšit mapu

Kudy k nám

Autem

- ze směru Sokolov – výjezd Dvory / Tuhnice, po 200 metrech na kruhovém objezdu sjet ze 3. výjezdu, po 200 m na kruhovém objezdu 2. výjezd na Sokolovská, zde po 500 metrech z kruhového objezdu na 2. výjezdu na Nákladní a po 150 m odbočit doleva na Jáchymovská, zde po 500 m odbočit doleva na Sedlecká, kde je po 120 m cíl a parkoviště

- ze směru od Prahy – sjezd z R6 na sjezdu Sadov / Otovice / Bohatice, zde nájezd na Teplárenská, kde po 1,5 km odbočit doleva na Jáchymovská a po 1,6 km odbočit doprava na Sedlecká, kde je po 120 m cíl a parkoviště.

MHD

- linky 14, 19, 21 – zastávka Růžový Vrch


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2019 NEMOS NET