Ordinace pracovně-lékařských služeb Karlovy Vary, Železniční

MUDr. Milena Skuhravá

Kateřina Kopecká - sestra

Nabízíme komplexní systém pracovně lékařských služeb

  • provádění lékařských preventivních pracovně lékařských prohlídek vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců
  • v rámci pracovně lékařských prohlídek hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, vystavovaní posudku o zdravotní způsobilosti k práci, v případě změny zdravotní způsobilosti, která vyžaduje bezodkladně vyřazení zaměstnance z práce, okamžitá informace o této skutečnosti zaměstnavateli
  • zjišťování vlivu práce a faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav a předcházení profesních poškození zdraví, v případě podezření na nemoc z povolání nebo obecné onemocnění odesílání zaměstnance k dalšímu vyšetření
  • spolupráci s praktickými a dalšími ošetřujícími lékaři
  • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, před pracovními úrazy, před nemocemi z povolání, a nemocemi souvisejícími s prací
  • poradenství při organizaci první pomoci a opatření pro případ nehod, v bezpečnosti a hygieně práce
  • školení v poskytování první pomoci
  • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, pravidelný dohled na pracovištích, a nad výkonem práce, ve stravovacím provozu a dalších zařízeních podniku (provozovny) - informace zaměstnavateli o zjištěných nedostatcích a návrh opatření k nápravě

Ordinační hodiny

Pondělí: 13:00 - 18:00
dle objednání

Kontakty

Adresa

Železniční 887/1, 360 05 Karlovy Vary

Telefon

733 143 579

Email

endokrinologie@ambulancephcz.cz

Mapa


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2021 NEMOS NET