Ordinace pracovně-lékařských služeb Karlovy Vary, Železniční

MUDr. Michal Rychlovský

Po ukončení studia na lékařské fakultě UK pracoval 11 let na interně karlovarské nemocnice jako vedoucí lékař II. oddělení.

Od roku 2014 je praktickým lékařem NEMOS AMBULANCE.Šárka Kosíková - sestra

Vystudovala střední zdravotnickou školu a následně po ukončení studia nastoupila do Karlovarské nemocnice na oddělení ARO. Po mateřské dovolené začala pracovat u domácí péče do roku 2014.

V březnu 2015 nastoupila do NEMOS ambulance a předtím pracovala jako sestra v lázních.


Nabízíme komplexní systém pracovně lékařských služeb

  • provádění lékařských preventivních pracovně lékařských prohlídek vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců
  • v rámci pracovně lékařských prohlídek hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, vystavovaní posudku o zdravotní způsobilosti k práci, v případě změny zdravotní způsobilosti, která vyžaduje bezodkladně vyřazení zaměstnance z práce, okamžitá informace o této skutečnosti zaměstnavateli
  • zjišťování vlivu práce a faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav a předcházení profesních poškození zdraví, v případě podezření na nemoc z povolání nebo obecné onemocnění odesílání zaměstnance k dalšímu vyšetření
  • spolupráci s praktickými a dalšími ošetřujícími lékaři
  • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, před pracovními úrazy, před nemocemi z povolání, a nemocemi souvisejícími s prací
  • poradenství při organizaci první pomoci a opatření pro případ nehod, v bezpečnosti a hygieně práce
  • školení v poskytování první pomoci
  • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, pravidelný dohled na pracovištích, a nad výkonem práce, ve stravovacím provozu a dalších zařízeních podniku (provozovny) - informace zaměstnavateli o zjištěných nedostatcích a návrh opatření k nápravě

Ordinační hodiny

Úterý: 13:00 - 15:00
Středa: 10:00 - 12:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00

Kontakty

Adresa

Železniční 887/1, 360 05 Karlovy Vary

Telefon

359 807 142

734 439 999

Email

cpl@nemosambulance.cz

Mapa


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2018 NEMOS NET