Ordinace pracovně-lékařských služeb Karlovy Vary, Železniční

MUDr. Michal Rychlovský


Po ukončení studia na lékařské fakultě UK pracoval 11 let na interně karlovarské nemocnice jako vedoucí lékař II. oddělení.

Od roku 2014 je praktickým lékařem NEMOS AMBULANCE.

 

Šárka Kosíková - sestra

Nabízíme komplexní systém pracovně lékařských služeb

provádění lékařských preventivních pracovně lékařských prohlídek vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců

v rámci pracovně lékařských prohlídek hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, vystavovaní posudku o zdravotní způsobilosti k práci, v případě změny zdravotní způsobilosti, která vyžaduje bezodkladně vyřazení zaměstnance z práce, okamžitá informace o této skutečnosti zaměstnavateli,

- zjišťování vlivu práce a faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav a předcházení profesních poškození zdraví, v případě podezření na nemoc z povolání nebo obecné onemocnění odesílání zaměstnance k dalšímu vyšetření

- spolupráci s praktickými a dalšími ošetřujícími lékaři,

- poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, před pracovními úrazy, před nemocemi z povolání, a nemocemi souvisejícími s prací , 

- poradenství při organizaci první pomoci a opatření pro případ nehod, v bezpečnosti a hygieně práce

- školení v poskytování první pomoci,

- hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, pravidelný dohled na pracovištích, a nad výkonem práce, ve stravovacím provozu a dalších zařízeních podniku (provozovny) – informace zaměstnavateli o zjištěných nedostatcích a návrh opatření k nápravě

Ordinační hodiny

pondělí         
úterý 13:00 - 15:00
středa 10:00 - 12:00
čtvrtek 13:00 - 15:00
pátek  

Kontakty

Adresa

Železniční 887/1, 360 05 Karlovy Vary

Telefon

+420 359 807 142
+420 734 439 999

Email

cpl@nemosambulance.cz

MapaNahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2017 NEMOS NET