VIZE

NEMOS AMBULANCE chce být vyhledávaným ambulantním zařízením, poskytující komplexní, kvalitní a specializovanou péči v příjemném prostředí.

Jsme společnost založená v roce 2010 s cílem vytvořit síť ordinací všeobecných praktických lékařů a ambulantních specialistů tak, aby byla naplněna komplexnost péče v tomto segmentu zdravotní péče.

Momentálně provozujeme základní obory primární péče a to všeobecné praktické lékařství a všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost. Mimo tyto obory byly doplněny i další jako je oftalmologie, stomatologie, stomatologická LSPP, rehabilitace, gynekologie, interna, endokrinologie, diabetologie, psychiatrieordinace dentální hygieny a snahou je tyto obory rozvíjet a rozvíjet i další obory ambulantních specialistů.

Povinné informace o společnosti


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2019 NEMOS NET