NEMOS

Jsme skupina s důrazem na společenskou odpovědnost.

Zabýváme se správou, řízením a kultivací zejména zdravotnických zařízení, nemocnic, ambulancí, zajišťujeme krizové řízení nemocnic.

Spolupracujeme s profesionálním týmem odborníků z řad ekonomů, lékařů, právníků, techniků, předních osobností zdravotnické obce České republiky.

Poskytujeme profesionální služby svým klientům s ohledem na jejich zájmy a požadavky. Společnost je postavena na individuálním přístupu ke klientům.

Trvale se snažíme o zvýšení standardu poskytovaných služeb. Ochota plnit Vaše požadavky a přání je pro nás samozřejmostí. Dostupnost služeb je důvodem k první návštěvě, kvalita je důvodem k návratu.

Nemos Plus s.r.o. – Nemocnice Ostrov je certifikované zařízení, které se maximálně zaměřuje na klientský přístup a kvalitu poskytovaných služeb.  Jako základní hodnoty uznává profesionalitu, efektivitu a spolupráci. Prosazuje individuální, lidský přístup a empatii. Snaží se, aby se klienti s důvěrou ve schopnosti a odbornost lékařů a sester stali jejich partnerem a aktivně spolupracovali při své léčbě. Nemocnice zajišťuje 24 hodinový provoz včetně dalších nadstandardních a doplňkových služeb. Změny realizované v posledních letech ve všech oblastech učinily z nemocnice respektované, kvalitní a vyhledávané zdravotnické zařízení v regionu. www.nemostrov.cz

Nemos Sokolov s.r.o. – Nemocnice Sokolov je od 1. 1. 2011 řízena a spravována společností NEMOS SOKOLOV s.r.o. Cílem provozovatele nemocnice je především zajistit takovou odbornou kvalitu služeb, která spolu s příjemným prostředím a profesionálním personálem uspokojí v maximální možné míře požadavky klientů. Kvalitně poskytnutá služba, vycházení z individuálních potřeb klienta, klientský přístup, jsou základními hodnotami nemocnice. Vycházíme z individuálních potřeb klienta, z úcty k životu, respektujeme důstojnost a lidská práva každého jedince. Zdravotní péči poskytujeme na vysoké odborné úrovni, kterou si průběžně prohlubujeme, v souladu s platnou legislativou. Při poskytování zdravotní péče se snažíme docílit vztahu založeného na důvěře a vnímáme odpovědnost vůči těm, kteří nám důvěru dali. Nemocnice reaguje na aktuální požadavky klientů, zdravotních pojišťoven a regionu s cílem zajistit klientům kvalitní odbornou a komplexní péči. Nemocnice má za sebou několik úspěšně dokončených projektů, zaměřených na modernizaci zařízení, zvyšování kvalifikace personálu, pořízení a uplatňování nových technologií a postupů. Další projekty v těchto oblastech jsou zahájené a v tomto trendu i nadále nemocnice bude dlouhodobě pokračovat. www.nemosok.cz


Ambulance Nemos – Filozofie poskytování péče v NEMOS AMBULANCE vychází ze základních tezí, kterými jsou klientský přístup, příjemné prostředí, kvalitní a bezpečná péče, profesionální, erudovaný a komunikativní personál, komplexní služby se specializovanou navazující péčí v partnerských nemocnicích. www.nemosambulance.cz

Nemos Net s.r.o. - vznikal jako servisní společnost skupiny NEMOS, kde hlavní náplní bylo zajišťovat chod celého IT pro Nemocnici Ostrov, zejména správu sítí, serverů a koncových uživatelů včetně dodávek hardwaru, softwaru a spotřebního materiálu. Od r. 2011 zajišťuje také kompletní IT služby pro Nemocnici Sokolov a síť 10 ambulantních ordinací. Je Microsoft partner. www.nemosnet.cz


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2019 NEMOS NET