Nabídka spolupráce

Poskytuje komplexní systém pracovnělékařských služeb (závodní preventivní péče), komplexní specializované služby v rozsahu zákona č. 373/2011 Sb. a prováděcími právními předpisy. To je zásadní rozdíl při sjednání zdravotní péče o zaměstnance s námi a běžným praktickým lékařem.

Všechny činnosti jsou přizpůsobeny potřebám konkrétních podniků a provozoven. Podrobné a jasné podmínky poskytování pracovnělékařských služeb (závodní preventivní péče) jsou dohodnuty smluvně a zcela individuálně.

Komplexní systém pracovnělékařských služeb

 • provádění lékařských preventivních pracovnělékařských prohlídek vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců
 • v rámci pracovnělékařských prohlídek hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,  
 • vystavovaní posudku o zdravotní způsobilosti k práci, 
 • v případě změny zdravotní způsobilosti, která vyžaduje bezodkladně vyřazení zaměstnance z práce, okamžitá informace o této skutečnosti zaměstnavateli, 
 • zjišťování vlivu práce a faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav a předcházení profesních poškození zdraví, 
 • v případě podezření na nemoc z povolání nebo obecné onemocnění odesílání zaměstnance k dalšímu vyšetření
 • spolupráci s praktickými a dalšími ošetřujícími lékaři,
 • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci, před pracovními úrazy, před nemocemi z povolání, a nemocemi souvisejícími s prací  
 • poradenství při organizaci první pomoci a opatření pro případ nehod, v bezpečnosti a hygieně práce
 • školení v poskytování první pomoci,
 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, 
 • pravidelný dohled na pracovištích, a nad výkonem práce, ve stravovacím provozu a dalších zařízeních podniku (provozovny) – informace zaměstnavateli o zjištěných nedostatcích a návrh opatření k nápravě

Zájemci o poskytování těchto služeb, nás neváhejte kontaktovat.

Jméno (firmy)*
Adresa*
Kontaktní osoba*
Email*
Tel. číslo*
Váš dotaz*
Ověřovací kód* CAPTCHA Image [ Změnit ]
 
 

Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2020 NEMOS NET