Rozsah poskytovaných služeb

 • Všeobecné praktické lékařství - akreditované pracoviště
 • Praktické lékařství pro děti a dorost
 • Oftalmologie
 • Stomatologie
 • Stomatologická LSPP
 • Dentální hygiena
 • Oční optika
 • Rehabilitace
 • Gynekologie
 • Interna
 • Endokrinologie
 • Diabetologie
 • Psychiatrie

 Rozsah navazujících služeb našich partnerů

 • Oddělení Dlouhodobé intenzivní péče - DIP
 • Oddělení Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče - DIOP
 • Interní oddělení
 • Chirurgické oddělení
 • Oddělení jednodenní více oborové péče
 • Gynekologicko-porodnické oddělení
 • Pediatrické oddělení
 • Psychiatrické a psychoterapeutické oddělení
 • Lůžková rehabilitační klinika
 • Rehabilitační ambulance, vodoléčba a rázová vlna
 • Urologie
 • Ergoterapeutická poradna
 • Ortopedická jednodenní péče
 • Kardiologická ambulance
 • Psychologické poradny
 • Oddělení následné péče
 • Lékařská služba první pomoci
 • Gastroenterologická ambulance
 • RDG - počítačová tomografie (CT), digitalizace provozu PACS OKB
 • Specializované poradny
 • Neurologické oddělení a iktové centrum
 • Mammoscreening
 • Oční oddělení
 • Oddělení soudního lékařství a toxikologie
 • Pracoviště pro léčbu bolesti
 • Kožní klinika
 • Transfuzní oddělení
 • Patologická anatomie
 • ORL ambulance

Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2020 NEMOS NET