Personální politika

Vizí NEMOS AMBULANCE je být vyhledávaným ambulantním zařízením, poskytující komplexní, kvalitní a specializovanou péči v příjemném prostředí. 

Na této vizi je postavena i personální politika naší společnosti. Jsme přesvědčeni, že spokojení zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu našich ambulancí. Spokojený zaměstnanec vytváří příjemné prostředí zejména pro naše klienty a vzájemná spolupráce je tím pádem postavena na pevných základech.

Pracujeme na vytvoření vzájemné důvěry, snažíme se o otevřenou a inspirující komunikaci v rámci společnosti.

Jedním z důležitých cílů společnosti je příjemné pracovní prostředí.

V neposlední řadě dbáme na odborný a osobní rozvoj zaměstnanců.

Máme zájem o dlouholetou spolupráci, která je vytvořena na vzájemné důvěře a loajalitě k zaměstnavateli.

Zaměstnancům nabízíme motivující a spravedlivé mzdové ohodnocení a širokou škálu benefitů.

Jsme akreditované zdravotnické zařízení.


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2021 NEMOS NET