NEMOS AMBULANCE

Jsme nově budovaná společnost, založená v roce 2010 s cílem vytvořit síť ordinací všeobecných praktických lékařů a ambulantních specialistů tak, aby byla naplněna komplexnost péče v tomto segmentu zdravotní péče.

Vyvíjíme maximální úsilí k naplnění vize, že chceme být vyhledávaným ambulantním zařízením, poskytující kvalitní a specializovanou péči v příjemném prostředí. 

Momentálně provozujeme základní obory primární péče a to všeobecné praktické lékařství a všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost. Mimo tyto obory byly doplněny i další jako je oftalmologie, stomatologie, stomatologická LSPP, ordinace dentální hygieny a snahou je tyto obory rozvíjet a rozvíjet i další obory ambulantních specialistů.  

Snažíme se investicemi v oblasti obnovy interiérů a technického vybavení posunout naše jednotlivé ordinace na výbornou úroveň. A to jak v oblasti klientského přístupu (zajištění maximálního komfortu pobytu každého klienta v zařízení), tak v oblasti přístrojového vybavení a také v obsazení jednotlivých pozic špičkovými zdravotnickými odborníky.

Ve všech ordinacích zajišťujeme stejnou moderní péči, vycházíme ze stejné koncepce a stejných léčebných postupů, které plynou z doporučených postupů, stanovených odbornými společnostmi.

Ve všech našich ordinacích je jednotná administrativa, používáme stejné postupy při vykazování zdravotní péče, máme jednotný ceník na nehrazené služby.

Celá naše společnost a naši lékaři mají pevné zázemí ve spolupracujících nemocnicích v Ostrově a v Sokolově. V těchto nemocnicích pro klienty zajišťujeme včasné termíny odborného vyšetření, plánovaných operací a hospitalizace. 


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2019 NEMOS NET