Centrum preventivní medicíny

Obor Endokrinologie a diabetologie: MUDr. Josef Kult

Po ukončení studia LF UK v Plzni jsem od roku 2008 do roku 2016 pracoval na interně FN Plzeň. Zde jsem sbíral zkušenosti jak s ambulantní, tak s akutní medicínou a také atestoval v oboru Endokrinologie a diabetologie. Od roku 2016 jezdím na ZZS Karlovarského kraje. Nyní kombinuji medicínu urgentní s ambulantní a dlouhodobou péčí o pacienty endokrinologické a diabetologické, což je pro mě ta pravá cesta, při které mi práce přináší opravdovou radost a těším se z ní. Mimo to je mojí největší zálibou má rodina a čas s ní strávený. Odreaguji se prací na zahradě či při četbě dobré knihy. Nejraději mám sci-fi žánr a nejoblíbenější autor je Jiří Kulhánek. S rodinou pravidelně jezdíme dobíjet energii na Šumavu, která nikdy nezklame.

Obor Interní lékařství: MUDr. Marcela Buňatová

Po ukončení studia na Střední průmyslové škole strojnické jsem vystudovala Lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni, obor všeobecné lékařství. Po krátké mateřské dovolené jsem nastoupila na 2. interní kliniku Fakultní nemocnice Plzeň, kde jsem pracovala jako sekundární lékař, zde získala specializovanou způsobilost v oboru gastroenterologie a vnitřního lékařství. Ve Fakultní nemocnici Plzeň jsem pracovala do roku 2014. Poté nastoupila na Interní oddělení Nemocnice Mariánské lázně. Od března 2017 pracuji u společnosti NEMOS AMBULANCE s.r.o. Od r. 2015 také pracuji u Zdravotnické záchranné služby, t. č. Plzeňského kraje.
Z pracovních zkušeností kromě práce sekundárního lékaře na interním oddělení mohu zmínit i práci na oddělení gastroenterologie, dále letitou zkušenost na Jednotce intenzivní péče již zmíněné 2. interní kliniky.
Zúčastňuji se řady vzdělávacích aktivit, jsem členem České lékařské komory, Internistické společnosti.

Zdravotní sestra: Helena Kotková

Všeobecná sestra s dlouholetou praxí. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze a po maturitě v roce 1987 nastoupila do nemocnice Na Bulovce. Dále získala praxi v soukromé gynekologické ordinaci, v domově důchodců Praha, v Karlovarské krajské nemocnici na interním oddělení, Kardiocentru a chirurgické ambulanci. Od dubna 2017 pracuje na interní a endokrinologické ambulanci společnosti NEMOS AMBULANCE s.r.o.

Obor Endokrinologie a diabetologie:

Léčba poruch štítné žlázy, které vedou k celkovému strádání organismu s negativními metabolickými dopady. Navíc karcinomy štítné žlázy jsou nejčastější endokrinologickou malignitou s rostoucí incidencí, které jsou však při včasné diagnostice velmi dobře léčitelné a mají výbornou prognózu.

U oboru endokrinologie a diabetologie nabízíme kompletní péči endokrinologických a diabetologických pacientů.

Obor Interního lékařství:

  • vyšetřováni, sledováni, dispenzarizováni pacienti na celé spektrum vnitřních nemocí
  • choroby srdce - primární a sekundární prevence ICHS
  • choroby plic, břicha, vnitřních orgánů
  • choroby žil a tepen DK
  • diferenciální diagnostika nejasných stavů
  • sledování pacientů včetně provádění usg vnitřních orgánů
 

Interní ambulance:

  bez objednání  pouze objednaní
Pondělí:  --- 08:00 - 16:00
Úterý: 08:00 - 14:00 14:30 - 17:30
Středa: 08:00 - 14:00 14:30 - 17:30
Pátek: --- 08:00 - 14:00

Endokrinologie:

Čtvrtek: 11:30 - 20:30

Diabetologie:

Čtvrtek: 07:00 - 11:00

Kontakty

Adresa

Železniční 887/1
360 05  Karlovy Vary - Rybáře

Telefon

Tel.: 733 143 579

Email

interni@nemosambulance.cz
endokrinologie@nemosambulance.cz

Mapa:


Nahoru Zpět Tisk
Nemos Ostrov vlajka Nemos Sokolov vlajka Nemos Ambulance vlajka
Copyright © 2019 NEMOS NET